10 rocznica śmierci Jana Pawła II.

2 kwietnia jak co roku, w 10 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II harcerze i ratownicy z Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy wzięli udział w modlitewnym czuwaniu oraz uroczystości pod pomnikiem naszego „Wielkiego Rodaka” – świętego Jana Pawła II. Przed pomnikiem delegacja harcerzy złożyła wiązankę kwiatów i zapalone znicze. Harcerze również zaciągnęli wartę honorową przy pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II. Po odśpiewaniu ulubionej pieśni „Barka” i po błogosławieństwie udaliśmy się na Aleję Jana Pawła II tradycyjnie już od 10 lat zapalić znicze wzdłuż ulicy.

W dniu 2 kwietnia 2014 roku w 9 rocznicę śmierci Jana Pawła II członkowie HCPP wraz z harcerzami Hufca Ostrowiec uczestniczyli w czuwaniu przy pomniku Papieskim w Ostrowcu. Przed kolegiatą o godz. 21.00 odbyła się cześć artystyczna , a po modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze. Tradycyjnie już przy al. Jana Pawła II zapalono znicze.