39 Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2012

W dniach 15 – 29 lipca 2012 roku w Kielcach odbywał się 39 Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2012 organizowany przez Chorągiew Kielecką Związku Harcerstwa Polskiego. Ratownicy HCPP mieli okazję zabezpieczać medycznie koncert Gospodarze – Gościom w dniu 15 lipca oraz Koncert Galowy który odbył się w sobotę 28 lipca. W zabezpieczeniu koncertów brała róznież udział Grupa Ratownictwa PCK Kielce.

Bardzo serdecznie dziękujemy ratownikom z Grupy Ratowniczej PCK w Kielcach za pomoc okazaną naszym ratownikom „w dotarciu” na miejsce koncertu Gospodarze – Gościom oraz za współpracę podczas obu koncertów.