Ćwiczenia Powiatowe „Bałtek2014″

Służba wywiadowcza policji otrzymała informację, że na terenie jednego z budynków wchodzących w skład Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego ukrywa się grupa przestępcza. Funkcjonariusze udają się na miejsce wskazane przez policyjnego informatora i próbują ująć podejrzanych. Niestety okazuje się, że jeden z przestępców posiada broń palną. Padają strzały. W wyniku rykoszetu dochodzi do uszkodzenia zbiorników z substancjami chemicznymi. Opary substancji wywołują podrażnienia dróg oddechowych i powodują oparzenia chemiczne u jednego z policjantów. Dochodzi również do niewielkiego pożaru w jednym z pomieszczeń, gdyż sprawcy podłożyli ogień pragnąc zatrzeć ślady.

Jednemu z przestępców udaje się uciec i ukrywa się w pobliskich zabudowaniach. Trwają przeszukiwania budynków. W celu odwrócenia uwagi służb postanawia on uszkodzić mechanizm napędzający krzesełkowy wyciąg narciarski. Dochodzi do zatrzymania wyciągu w momencie gdy ponad 60 osób znajduje się na krzesełkach. Panująca niska temperatura powoduje konieczność szybkiej ewakuacji osób z krzesełek. Pierwsze próby awaryjnego uruchomienia wyciągu zakończyły się niepowodzeniem. Następnie jedna z matek szuka swojego dziecka w wieku około 12 lat i nie może go jednak odnaleźć. Po pewnym czasie dziecko dzwoni do niej i informuje, że nieznany mu mężczyzna zabrał go ze stoku grożąc bronią i uciekł z nim do lasu, a teraz pozostawił go gdyż dziecko nie mogło szybko iść. Policji udaje się odnaleźć przestępcę i obezwładnić niestety z powodu niskich temperatur należy natychmiast rozpocząć poszukiwania dziecka. Policja zwraca się do PSP z prośbą o pomoc…

To jednak nie scenariusz filmu kryminalnego a ćwiczeń powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i służb współdziałających pod kryptonimem „Bałtek 2014″

W dniu 2 grudnia 2014 roku na terenie „Szwajcarii Bałtowskiej” odbyły się ćwiczenia powiatowe których tematem były „Działania ratowniczo – gaśnicze na terenie kompleksu turystycznego”. W działaniach udział brali ratownicy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu ostrowieckiego, Grupa Ratownictwa Wysokościowego z Kielc, oraz służby współdziałające w postaci: Policji, Pogotowia Ratunkowego, PCK, Związku Harcerstwa Polskiego – Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy i GRD Extreme, Grup Ratowniczych Kolejki i Związku Strzelec. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 240 osób, a ich przebieg obserwował Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Grzegorz Ryski.

Pierwszy epizod obejmował działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Ostrowiec 2″ związane z likwidacja zagrożenia spowodowanego wyciekiem niezidentyfikowanej i niebezpiecznej substancji chemicznej w budynku centrum konferencyjnego. Tu ratownicy musieli zmagać się z gęstym toksycznym dymem, ewakuacją ciężko poszkodowanych osób ze strefy zagrożenia oraz neutralizacją substancji niebezpiecznej. Trzeci epizod natomiast wymagał od uczestników pełnej koordynacji działań w celu jak najszybszego przeszukania prawie 7 hektarów lasu i odnalezienia tam 12 letniego chłopca. Jednak nie wątpliwie największym zainteresowaniem cieszyły się działania związane z ewakuacją uwiezionych i poszkodowanych osób z kolejki linowej. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z Kielc oraz pozostali ratownicy przez prawie 2 godziny za pomocą drabin przystawnych i sprzętu linowego podejmowali poszkodowanych i sprowadzali bezpiecznie na ziemię. W tym czasie zespoły ratownictwa medycznego, ratownicy Harcerskiego Centrum Pierwszej pomocy wyposażeni w samochód terenowy oraz pracownicy Parku wyposażeni w skutery śnieżne transportowali  poszkodowanych ze stoku do punktu medycznego. W punkcie medycznym strażacy i ratownicy pod kierownictwem koordynatora medycznego dokonywali wstępnej segregacji poszkodowanych a następnie osoby z lżejszymi urazami w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi odprowadzano do budynku gdzie mogli się ogrzać. Ponad 15 osób z HCPP było pozorantami na wyciągu.

Ćwiczenia Powiatowe „Huta 2013″

W dniu 28 maja 2013 roku odbyły się ćwiczenia powiatowe pt. „Huta 2013”. Tematem ćwiczeń były „Działania ratowniczo – gaśnicze na terenie zakładu przemysłu hutniczego w Ostrowcu Św.”  W działaniach udział brali ratownicy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu ostrowieckiego, oraz służby współdziałające w postaci: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Czerwonego Krzyża i 8 ratowników Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy. Ćwiczenia koordynował sztab kierującego działaniem ratowniczym, wspomagany przez członków zespołu zarządzania kryzysowego z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 100 osób, a ich przebieg obserwował Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Grzegorz Ryski.

Założenie do ćwiczeń obejmowało trzy epizody, które spowodowały określoną reakcję służb ratowniczych oraz innych podmiotów zaangażowanych w ćwiczenia. Zaplanowane epizody następowały kolejno po sobie i tworzyły ciąg wydarzeń w układzie chronologicznym. Ratownicy HCPP zostali zadysponowani do drugiego epizodu który obejmował  wypadek samochodowy wewnątrz hali  wykańczalni  wydziału Ciągłego Odlewania Stali.

Warsztaty Ratownicze zakończone

W dniu dzisiejszym zakończyła się 16 edycja Warsztatów Ratowniczych organizowanych przez HCPP. Podczas trzech dni 17 uczestników m. in. z Ostrowca, Ożarowa, Starachowic i Bałtowa poznawali zasady Pierwszej Pomocy. Tradycyjnie już nie mogło się obyć bez pozoracji ktore wyglądaly bardzo realistycznie i pozwalały poznać w praktyce zasady poznane podczas wykladów i prezentacji. Na zakończenie warsztatów odbył się egzamin skaładający się z testu oraz RKO na fantomie, który wszyscy zaliczyli z wynikiem pozytywnym. A my już teraz zapraszamy na kolejne warsztaty.