Szkolenia

Oferta Szkolenia Pierwszej Pomocy

 

Oferta dla firm

Szanowni Państwo

Od 18 stycznia 2009 roku każdy przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:

- wyznaczenia i przeszkolenia (na koszt firmy) pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy (art.2091§1 pkt. 2 KP),

- zapewnienia środków koniecznych do udzielania pierwszej pomocy i dostosowania ich do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników (i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy) oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art.2091§ 2 KP).

Przepisy które zostały wprowadzone w 2009 roku zwiększają nasze bezpieczeństwo, ale również spowodowały konieczność poniesienia kolejnych kosztów. Jest to zazwyczaj najbardziej dotkliwe dla mikro i małych firm, które są obciążone coraz to nowymi kosztami.

Naturalne jest to, że pracownicy tych firm chcą czuć się tak samo ważni i tak samo bezpieczni jak pracownicy wielkich korporacji, dla których konieczność wydania kilkuset lub kilku tysięcy złotych na kolejne szkolenie nie jest odczuwalne w budżecie.

Chcąc wyjść naprzeciw powyższym problemom Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy przygotowało specjalną ofertę szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla pracowników odpowiedzialnych w zakładzie za udzielanie pierwszej pomocy.

Posiadamy profesjonalny sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy, sprzęt multimedialny. Szkolenia prowadzą ratownicy HCPP, którzy mają uprawnienia (dyplom zawodowy Ratownika Medycznego) zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zajęcia prowadzimy zgodnie z najnowszymi wytycznymi i standardami europejskimi.

Wydajemy zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, udział w kursie zakończony egzaminem (zaświadczenia wydawane przez HCPP) lub zaświadczenia wydawane przez HODI – ośrodek doskonalenia instruktorów, który jest zarejestrowany w kuratorium i posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń np. dla nauczycieli i innych grup zawodowych.

Szkolenie z zaświadczeniem HCPP to koszt 50zł/os.(4 godz.) i 80zł/os. (8 godz.),

z zaświadczeniem HODI to 90zł/os.

Koszt kursu można negocjować w przypadku większej liczby uczestników.

Wystawiamy fakturę VAT lub podpisujemy umowę o dzieło.

Z naszej oferty skorzystali już nauczyciele wszystkich pionów z terenu całego województwa Świętokrzyskiego oraz zakłady pracy m.in.: SKANSKA i podwykonawcy, Polskie Składy Budowlane, BUDMAT, Straż Miejska, PKS Ostrowiec, ZEORK, IKEA, AGA Light.

 

 

Oferta dla osób indywidualnych

Dla osób indywidualnych proponujemy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) 4 i 8 godzinne.

Dla osób posiadających prawo jazdy oferujemy również szkolenie ratownictwa drogowego. Szkolenie trwa 4 lub 8 godzin.

Ceny w/w szkoleń:

Szkolenie PPP z AED – 4 godz/50zł oraz 8godz/80zł,

Szkolenie z ratownictwa drogowego – 4godz/50zł oraz 8godz/80zł.